خازن دائم کار 50میکروفاراد( +Energy)

 • اصغر
 همدانی

  قیمت بسیار بالاتر نسبت به بیرون

  پاسخ دهید

 • مهرداد
 تابش

  لطفا با گارانتی موجود کنید

  پاسخ دهید

 • محمدحسن
 تابش

  فوق العاده است محشر

  پاسخ دهید

 • سجاد
 آزاد

  بهترینه اگه پول داشته باشین

  پاسخ دهید

 • موسی
 کیان

  عملا همون دوازدهه در جعبه‌ای جدید

  پاسخ دهید

 • محمدتقی
 مهدوی

  خوبه عالی دیگه

  پاسخ دهید

 • داوود پناهی

  عمر مفیدش واقعا زیاده

  پاسخ دهید

 • عباسعلی
 همدانی

  عالی بود بخرید

  پاسخ دهید