کندانسور(لوله مس)1/3

نقد و بررسی

کندانسورلوله مس1/3