کمپرسور دانفوس تعمیری 1/2

نقد و بررسی

توضیحاتی درباره کمپرسور دانفوس تعمیری 1/2

شرکت دانفوس یکی از قدیمی ترین شرکت های تولید کننده انواع کمپرسور برودتی برای یخچال فریزر و یخچالهای صنعتی میباشد.این شرکت در المان واقع است.شرکت سرمایش کمپرسورهای دانفوس را در انواع قدرت ها تعمیر مینماید.

نمای داخلی کمپرسور دانفوس

کمپرسور دانفوس تعمیری 1/2همراه با رله سیمی (اصلی) وخازن راه انداز عرضه خواهد شد.شرکت سرمایش ضمانت فابریک بودن قطعات کمپرسور دانفوس را به خریداران خواهد داد.در صورتیکه کمپرسور دارای قطعه دست پیچ باشد کل هزینه عودت خواهد شد.