رله سیمی 1/6 آسپیرا

 • مسلم
 فروتن

  من برای اتومات پمچ گرفتن عالی بود

  پاسخ دهید

 • خلیل
 روزبه

  من زیاد از این نوع رله استفاه میکنم تو کلید زنی بالا عالی بود اهم بوبین رو گرفتم اصلی بود و از یکیش نزدیک 15 امپر کشیدم به راحتی تحمل کرد

  پاسخ دهید

 • رحیم
 ایمانی

  رله غیر اصل فرستاده شد

  پاسخ دهید

 • عباس
 یزدانی

  رله غیر اصل فرستاده شد

  پاسخ دهید

 • امید
 خانی

  من زیاد از این نوع رله استفاه میکنم تو کلید زنی بالا عالی بود اهم بوبین رو گرفتم اصلی بود و از یکیش نزدیک 15 امپر کشیدم به راحتی تحمل کرد

  پاسخ دهید

 • محمود
 میرزایی

  رله غیر اصل فرستاده شد

  پاسخ دهید

 • مرتضی
 حمیدی

  من زیاد از این نوع رله استفاه میکنم تو کلید زنی بالا عالی بود اهم بوبین رو گرفتم اصلی بود و از یکیش نزدیک 15 امپر کشیدم به راحتی تحمل کرد

  پاسخ دهید

 • حسن
 رسولی

  عالی از هر نظر

  پاسخ دهید

 • جمشید
 موحد

  خیلی خیلی خوب هست

  پاسخ دهید

 • شهرام
 خوش نیت

  این محصوله خوبیه خیلی عالی

  پاسخ دهید

 • کریم
 توفیق

  من همین الان سفارش دادم رنگ سبزشو

  پاسخ دهید

 • عیسی
 کرمی

  من دو تا خریدم کاملا راضیم از این این محصول

  پاسخ دهید

 • مصطفی
 طالب زاده

  بسیار عالی

  پاسخ دهید

 • عبدالحسین
 جعفری

  این محصول این محصول که دیگه جای تعریف نداره عالی

  پاسخ دهید

 • رسول
 خلیلی

  از این سایت در تحویل به موقع این محصول ممنون

  پاسخ دهید