کد خطاهای یخچال فریزر | رایج ترین خطاها

کد خطاهای یخچال فریزر | رایج ترین خطاها

اگر یخچال و فریزر شما در صفحه نمایش کد خطا نشان می دهد، جای هیچ نگرانی نیست. ما برای شما طبق تجربیات کار و تعمیر انواع یخچال فریزر، یک لیست کامل تعریف کد خطاهای یخچال فریزر برای برندهای بوش،Frigidaire ، GE، هایر، هیتاچی،LG ، Samsung  داریم. اگر کد خطای یخچال نشان داده شده در یخچال شما در این لیست باشد ، این کد خطا به شما می گوید چه بخشی خراب است و باید بررسی یا جایگزین شود. دانستن اینکه کدام قسمت در یخچال شما خراب شده است به شما این امکان را می دهد که خودتان یخچال خود را تعمیر کنید. البته در صورتی که اندکی مهارت کار با ابزارهای ساده را داشته باشید.

این لیست ممکن است شامل کد خطای خاص یخچال شما نباشد. اگر مارک یا کد خطای یخچال خود را پیدا نکردید، لطفا انتهای صفحه در قسمت نظرات، کد خطای خود را برای ما ارسال کرده تا ما با بررسی های خود، برای رفع این خطا، با شما ارتباط برقرار کنیم. در هر صورت نباید این به سادگی از کنار این کد خطاها، بگذرید.

کد خطاهای یخچال فریزر برند Bosch

کد E01: سنسور دمای محفظه یخچال از کار افتاده است

کد E02: سنسور دمای محفظه فریزر معیوب است

کد E03: حسگر دمای کشوی کنترل شده با دما معیوب است

کد خطاهای یخچال فریزر برند Frigidaire

کد خطایSY CE : خطای ارتباطی هنگام روشن شدن

کد خطای یخچال   4: اتصال دمپر را تشخیص نمی دهد

کد خطای یخچال 5Y EF: خرابی مدار فن اواپراتور

کد خطای یخچال EF: خرابی مدار فن اواپراتور

کد خطای یخچال  dF: مدار یخ زدایی از دسترس خارج شده است

کد خطای یخچال SH: سنسور فریزر در صفحه نمایش فریزر کوتاه است

کد خطای یخچال 5y CF: قطع ارتباطات در هنگام روشن شدن

کد خطای یخچال OP : حسگر غذای تازه در نمایشگر غذای تازه (یخچال) باز است

کد خطای یخچال SH : حسگر غذای تازه که در نمایشگر غذای تازه (یخچال) قرار دارد

کد خطای یخچال  SY EF: خرابی مدار فن اواپراتور

کد خطای یخچالSY CF : قطع ارتباطات در هنگام روشن شدن

کد خطاهای برند Haier

خطای یخچال و فریزر هایر کد F1: سنسور یخچال

خطای یخچال و فریزر هایر کد F3: سنسور محیط

خطای یخچال و فریزر هایر کد F5: سنسور یخ زدایی

خطای یخچال و فریزر هایر کد F2: سنسور فریزر

خطای یخچال و فریزر هایر کد F6: سنسور یخ ساز

خطای یخچال و فریزر هایر کد E1: موتور فن فریزر

خطای یخچال و فریزر هایر کد E2: موتور فن خنک کننده

خطای یخچال و فریزر هایر کد  Ed: سیستم گرمایشی یخ زدایی

خطای یخچال و فریزر هایر کد  Er: خرابی های یخ ساز

خطای یخچال هایر کد : Eh سنسور رطوبت

کد خطاهای برند Hitachi

خطای یخچال هیتاچی کد F3 01: درب فریزر به درستی بسته نشده است

خطای یخچال هیتاچی کد : F3 02 درب یخچال به درستی بسته نشده است

کد خطاهای یخچال Hotpoint

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E1 : خطای سنسور یخچال

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد  E2: خطای سنسور فریزر

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد  E3: خطای سنسور یخ زدایی

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E4 : خطای سنسور یخ زدایی یخچال

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E5 : خطای سنسور یخ زدایی فریزر

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E6 : خطای اصلی صفحه کنترل و صفحه نمایش

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد  E7: خطای سنسور دمای محیط

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E8 : خطای سنسور دمای محیط

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E9 : هشدار دمای بالا فریزر

خطای یخچال Hotpoint کد  E0: خطای یخ ساز (در صورت نصب)

خطای یخچال و فریزر Hotpoint  کد EE: خطای مدار یخ ساز (در صورت نصب)

کد خطاهای یخچال فریزر Kenmore

خطای یخچال فریزر KENMORE کد er 1F: صفحه کنترل اصلی بیش از 114 ثانیه سیگنال بازخورد از موتور فن یخ را از دست داد

خطای یخچال فریزر KENMORE کد Er FF : فن اواپراتور از کار افتاد

خطای یخچال فریزر KENMORE کد Er FS : خطای سنسور فریزر

خطای یخچال فریزر KENMORE کد Er rS: خطای سنسور یخچال

خطای یخچال فریزر KENMORE کد Er IS: سنسور یخ ساز

خطای یخچال فریزر KENMORE کد Er SS: سنسور انبار

خطای یخچال فریزر KENMORE کد Er rt: سنسور دمای اتاق

خطای یخچال فریزر KENMORE کد Er It: خطای سیستم در داخل یخ ساز

خطای یخچال فریزر KENMORE کد  :Er gF کد خطای جریان سنج

خطای یخچال فریزر KENMORE کد F dH: سنسور در یخ زدایی بیش از 40F را دریافت نکرد

خطای یخچال فریزر KENMORE کد r dH: سنسور در یخ زدایی بیش از 40F را دریافت نکرد

خطای یخچال فریزر KENMORE کد :Er 1F فن محفظه یخ از کار افتاد

خطای یخچال فریزر KENMORE کد Er IF: فن محفظه یخ از کار افتاد

خطای یخچال فریزر KENMORE کد :Er CF موتور فن کندانسور معیوب است

خطای یخچال فریزر KENMORE کد :Er CO خطای ارتباطی

کد خطاهای یخچال فریزر LG

خطای یخچال فریزر LG کد OF F: یخچال در حالت نمایش است

خطای یخچال فریزر LG کد  1F: خطا Ice Blower Fan یا Ice Maker Motor است

خطای یخچال فریزر LG کد 22: روی صدا کلیک کنید = رله کمپرسور را تعمیر یا بررسی کنید

خطای یخچال فریزر LG کد 67: خطا Gap in Door یا کاملا بسته بندی شده در یخچال است

خطای یخچال فریزر LG کد er 15 : خطا یخ ساز فن موتور است

خطای یخچال فریزر LG کد Er dH: خطا Defrost Heater یا PCB یا Fuse است

خطای یخچال فریزر LG کد  Er FS: خطا خطای سنسور فریزر است

خطای یخچال فریزر LG کد Er rF: خطا ناهنجاری موتور فن است

خطای یخچال فریزر LG کد Er rS: خطا خطای سنسور یخچال است

خطای یخچال فریزر LG کد FF: خطا موتور فن فریزر است

خطای یخچال فریزر LG کد  F dS: خطا سنسور یخ زدایی یخچال است

خطای یخچال فریزر LG کد  r dS: خطا سنسور یخ زدایی یخچال است

خطای یخچال فریزر LG کد Er HS: خطا سنسور رطوبت است

خطای یخچال فریزر LG کد Er IS: خطا سنسور یخ ساز است

خطای یخچال فریزر LG کد Er rt: خطا سنسور دمای اتاق است

خطای یخچال فریزر LG کد Er It: خطا خطای سیستم در داخل یخ ساز است

خطای یخچال فریزر LG کد Er gF: خطا کد خطای جریان سنج است

خطای یخچال فریزر LG کد  F dH: ارور مربوط به سنسور Defrost بیش از 40F است

خطای یخچال فریزر LG کد r dH: خطا مربوط به سنسور بیش از حد 40F است که وجود ندارد

خطای یخچال فریزر LG کد  Er IF: خطا فن محفظه یخی است

خطای یخچال فریزر LG کد  Er 1F: خطا فن محفظه یخی است

خطای یخچال فریزر LG کد Er FF: خطا در فن اواپراتور وجود دارد

خطای یخچال فریزر LG کد Er CF: کندانسور فن موتور معیوب است

خطای یخچال فریزر LG کد Er CO: خطا خطای ارتباطی در یخچال فریزر است

کد خطاهای یخچال فریزر سامسونگ

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد O FF: وارد حالت خنک یا آزمایشی شوید

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد 88 88: یخچال را به مدت 1 دقیقه از برق جدا کنید – برای پاک کردن کد خطا دوباره به برق متصل شوید.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد E1: خطای سنسور فریزر

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد E2: خطای سنسور فریزر

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد E4: خطای سنسور یخ زدایی فریزر.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد E5: خطای سنسور یخ زدایی یخچال.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد E6: خطای سنسور محیط.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد E8 یا E39: خطای سنسور یخ ساز.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد 21: خطای فن فریزر.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد 22: خطای فن یخچال.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد 23: خطای فن کندانسور.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد 24: خطای یخ زدایی فریزر.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد 25: خطای یخ زدایی یخچال.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد 26 یا 39: خطای عملکرد یخ ساز.

خطای یخچال فریزر سامسونگ کد 83 یا 85 یا 86: مربوط به ولتاژ و دریافت جریان در اینورتر PBA است

مواردی که در بالا بررسی شد، از رایج ترین کد خطاهای پرطرفدارترین یخچال های موجود در بازار است. بهتر است که در صورت مواجه با این خطاها، با یک تکنسین حرفه ای یا تعمیرکار کولر گازی در مشهد یا تعمیرکار یخچال فریزر در مشهد، تماس گرفته و تمام موارد را با این افراد خبره، در میان بگذارید.

7دقیقه مطالعه

لینک اشتراک مقاله با دیگران

[ratemypost]
سرمایش

سرمایش 77پست تا امروز

دیدگاه کاربران یک دیدگاه

  • عباسعلی
 مستوفی

    چقد خوبین شما 😍😍😍

    پاسخ دهید

آخرین محصولات فروشگاه

مشاهده همه