انواع کمپرسور برودتی

انواع کمپرسور برودتی

 • قدرت کمپرسورهای بسته
  در لوازم خانگی معمولا بین 1/10 اسب بخارتا3/4 اسب بخار مورد استفاده قرارمی گیرند که با برق تک فاز کار می کنند. کمپرسورهایتکقدرت مکانیکی والکتریکی کمپرسور
  قدرت مکانیکی کمپرسور باHP(اسب بخار)وقدرت الکتریکی آن باW(وات)بیان می شود که در جدول زیرقدرت آنها نوشته شده است.
  جدول فنی
  برای تبدیل HPبه وات باید عدد مربوطه را در 736 ضرب کنیم برای تبدیل WبهHPباید عدد مربوطه رابر736تقسیم کنیم.
 •                                                                                                                   مثال:کمپرسور 1/8HPچند وات می باشد؟                                                                  1/8HP×736=92W

مثال:74وات چند اسب بخار می شود؟                                                                               74÷736=1/10HP

 • کمپرسورهای سیلندری پیستونی نیمه بسته

کمپرسوری است که مجموعه موتور وکمپرسور آن با هم در یک محفظه فلزی قرار گرفته ودسترسی به آن راحت تر از کمپرسورهای بسته است زیرا قسمت بالایی و پایینی محفظه به وسیله پیچ ومهره بههم متصل می شوند-این کمپرسورها در قدرت های 1HPتا70HPساخته می شوند ودر سیستم های سرد کننده تجاری مانند فریزرهای فروشگاهها-سردخانه ها وپکیج های تهویه مطبوع تک فاز وسه فاز به کار می رود.

 • کمپرسور صنعتی
 • کمپرسور سیلندری پیستونی باز
  در این کمپرسور مجموعه مکانیکی والکتریکی از هم جدا می باشند وتوسط اهرم های انتقال قدرت مانند تسمه وپولی به همدیگر متصل می شودووکمپرسور باموتورخارجی به حرکت در می آید.دراین ظرفیت کمپرسور رابا تغییر دور موتور می توان کنترل کرد یعنی سرعت میل لنگ کم یا زیاد شودهمچنین این کمپرسور برای مبردهایی مانند آمونیاک که باعث خوردگی قسمتهای الکتریکی می شوندکاربرد فراوانی دارد.

معایب کمپرسورهای متقارن

 • کم شدن فشار دهش یا مکش کمپرسور
  این عیب مربوط به سوپاپ های کمپرسور می شود که سوپاپا ها رسوب گرفته یا در اثر گرمای زیاد حالت فنری خود رااز دست داده واز آب بندی می افتند.برای رفع این عیب باید کمپرسور راباز وسوپاپ هارا تمیز ویا تعویض کنیم که در کمپرسورهای نوع بسته بهتر است کمپرسور تعویض گردد زیراقطعات یدکی ندارندوبرای این کار از قطعات کمپرسور مستعمل دیگری استفاده می کنند که از لحاظ استاندارد صحیح نمی باشد.
 • از بین رفتن فشاردهش یا مکش کمپرسور:
  این عیب مربوط به شکستن سوپاپ ها ویا خوردگی پیستون یا خرابی سرسیلندر ویاشکستگی رینگ ها می باشد.برای رفع این عیب بایدقطعات معیوب را تعویض کنیم.
 • روغن پاشی کمپرسور:
  مربوط به آبندی نبودن جداربین سیلندر وپیستون ویا خرابی رینگ ها ویا بازشدن بیش از حد سوپاپ ها می باشد.برای رفع این عیب باید قطعات معیوب را تعویض کنیم.
 • سروصدای بیش از حد کمپرسور:
  مربوط به فنرولرزه گیرهای خارج کمپرسور یا شل بودن پیچ ومهره پایه کمپرسور یا برخورد لوله ها به بدنه کمپرسور می باشدکه با تعویض بوشن یا سفت کردن پیچ ومهره پایه کمپرسور به اندازه مناسب ویا جداکردن لوله ها از بدنه کمپرسور ونصب بست-این عیوب برطرف می شود.
  قفل کردن پیستون کمپرسور داخل سیلندر(جام کردن):
  علت آن گرم شدن پیستون واضافه حجم آن-خراب یا ضعیف شدن خازن-خرابی رینگ ها که با تعونیض خازن یا نصب خازن بزرگتر -ضربه زدن با چکش لاستیکی به لدنه خارجی کمپرسور یا شوک دادن آن این عیوب برطرف می شودکه در غیر این صورت به تعویض قطعات معیوب یا تعویض کمپرسور می پردازیم.
 • ضعیف شدن سیم پیچ استارت:
  اگر در هربار راه اندازی احتیاج به شوک دادن کمپرسور باشد(درکولرگازی)باید یک رله ولتاژی به مدار برق آن اضافه کرد در غیراینصورت کمپرسور تعویض یا تعمیر شود.
 • کمپرسور تیغه ای دوار:( ROTARYING  VANE)
  کمپرسور دوار با تیغه گردان مجموعه ای گردان (2الی 16تیغه به صورت زوج)با فواصل مساوی در پیرامون شکاف روتور نصب شده است.هنگام چرخش روتور -تیغه در شیارهای مربوطه سریعا جلو وعقب رفته ودر اثر نیروی ناشی از چرخش روتور تیغه ها همواره با دیواره سیلندر در تماس باقی می مانند.
 • مشخصات فنی
  کمپرسور خطی مبرد به واسطه سوراخ مکش در پیستون با حرکت رفتو برگشتی فشرده شده است.روغن در بخش پایین در کمپرسور با انبساط وانقباض فنر تکان داده می شودوبرای روغن کاری بخش لغزشی بین پیستون وسیلندر پراکنده می شود.
  روغن در کمپرسورهای خطی مانند سایر کمپرسور ها می باشد.مکانیسم متراکم سازی به طور افقی در آنها مرسوم مرتب شده اند-کمپرسور خطی به طور عمودی بسته جهت متراکم سازی در یخچالها با مبرد طبیعی که خاصیت انفجاری دارندمانند پروپان وایزوبوتان بدون روغن به کار می روند.کمپرسور های خطی مانند یک ماشین ریش تراشی عمل می کنند یعنی با قطع ووصل شدن سریع برق در قسمت درقسمت ساکن هسته موتور قسمت متحرک آن وفنر موجب حرکت رفت وبرگشتی پیستون ومتراکم شدن بخار مبرد می شود.باتوجه به فرکانس 50 هرتز برق در دقیقه این حرکت 6000 بار اتفاق می افتدوبرای راه اندازی به هیچ گونه رله و اورلود نیاز نیست.جدول برودتی
  مقایسه مصرف انرژی در کمپرسورپیستونی وخطی در یخچال فریزر ساید بای ساید
 • جدول مشخصات برودتی
4دقیقه مطالعه

لینک اشتراک مقاله با دیگران

[ratemypost]
سرمایش

سرمایش 77پست تا امروز

دیدگاه کاربران یک دیدگاه

 • حبیب
 تهرانی

  لطفا آدرستون رو برای بنده ارسال کنینم چجوری باهاتون ارتباط بر قرار کنم

  پاسخ دهید

آخرین محصولات فروشگاه

مشاهده همه